Драматичен спад във Feedburner абонатите

от Тодор Христов на 21.02.2008