Затишие пред буря в Ден #20 на RSS Дандания

от Тодор Христов на 04.08.2008