Финал на RSS Дандания и крайно класиране

от Тодор Христов на 14.08.2008