4 thoughts on “Кликни тукачка

  1. нямам намерение да кликам. сео е глупост и усилията, хвърлени в него са безполезни 🙂

  2. Той експериментът е такъв, че даже няма нужда да се клика. Но някакъв текст трябва да се сложи на линка, и затова е “кликни тукачка”.

Comments are closed.